🖼️
  • Ostriv Game xây thị trấn cổ đầy sáng tạo
  • Ostriv là game mô phỏng xây thành phố, nơi bạn sẽ đảm nhận vai trò Thống đốc của 1 thị trấn Ukraina vào thế kỷ 18 và thoải mái thể hiện kỹ năng sáng tạo, khả năng quản lý của mình.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu