🖼️ FreeFileSync 10.24 Tiện ích đồng bộ dữ liệu

🖼️
  • Phát hành: ZenJu
  • FreeFileSync 10.24 là công cụ mã nguồn mở, cho phép bạn đồng bộ hoặc so sánh hai thư mục một cách nhanh chóng và dễ dàng. Sử dụng FreeFileSync miễn phí.
  • windows Version: 10.24
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.862