🖼️ Stickies 10.0d Ứng dụng ghi chú lên màn hình

🖼️
 • Phát hành: Zhorn Software
 • Stickies 10.0d là tiện ích máy tính giúp bạn giảm số lượng những ghi chú màu vàng trên màn hình PC. Stickies là phiên bản ghi chú được máy tính hóa.
 • windows Version: 10.0d
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.674

🖼️ Caffeine 1.81 Ứng dụng ngăn máy tính nghỉ, khóa màn hình tự động

🖼️
 • Phát hành: Zhorn Software
 • Caffeine 1.81 là ứng dụng ngăn máy tính chuyển sang chế độ nhàn rỗi do đó ngăn chặn các hoạt động khóa màn hình, chuyển sang chế độ ngủ hay xuất hiện màn hình bảo vệ.
 • windows Version: 1.81
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 146