🖼️ Zoolz 2.2 Lưu trữ dữ liệu trực tuyến

🖼️
  • Phát hành: Zoolz
  • Zoolz là một trong những chương trình sao lưu đám mây đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ Cold Storage để vĩnh viễn sao lưu, lưu trữ và bảo đảm an toàn cho lượng lớn dữ liệu trên đám mây.
  • windows Version: 2.2.7.500
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 61