Là những phần mềm hỗ trợ Marketing hiệu quả hơn như gửi mail hàng loạt, lấy địa chỉ email, tạo chương trình khuyến mại, giảm giá, chăm sóc khách hàng...

Top ứng dụng Phần mềm Marketing tải nhiều nhất

🖼️ X-Cart Ứng dụng tạo cửa hàng online miễn phí cho Windows

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

🖼️ StatsRemote 4.3 Công cụ thống kê liên kết hữu ích cho người kiếm tiền online

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

🖼️ Facebook Automation 5.5 Phần mềm tự động đăng bài Facebook

🖼️
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.604

🖼️ Autopost 7.0 Phần mềm đăng bài Facebook tự động

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.477

🖼️ STP Email Marketing 1.2 Phần mềm gửi email hàng loạt miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 51
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.900

🖼️ SendGoon

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.387

🖼️ iNET Smart SMS

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.652