🖼️
  • Banker Free for iOS Quản lý ngân hàng
  • Mục tiêu chính của Banker là giúp người chơi trải nghiệm cách điều hành ngân hàng, nơi người chơi được hóa thân thành người quản lý ngân hàng và đưa một ngân hàng nhỏ ở địa phương thành một ngân hàng quốc gia.
  • Xếp hạng: 2 9 Phiếu bầu
🖼️