🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Solid SMS Phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt

 • SMS Marketing được xem là kênh quảng cáo có hiệu quả rất cao, bởi trên 90% khách hàng không thể bỏ qua hay xóa tin nhắn khỏi điện thoại của mình khi chưa đọc. Đó là lí do Phần mềm Solid SMS ra đời, mục đích của chúng tôi là để tối đa hóa doanh thu và tối thiểu hóa chi phí của bạn.
 • Xếp hạng: 5 14 Phiếu bầu
🖼️
 • SMS-it

 • SMS-it là phần mềm giúp bạn gửi tin nhắn SMS đến điện thoại thông qua máy tính. SMS-it hỗ trợ tin nhắn hình, ảnh nhóm gọi đến, logo nhà cung cấp, nhạc chuông và tin nhắn flash.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Email Forwarder 2.03

 • Email Forwarder là một tính năng hỗ trợ bạn chuyển tiếp email từ một địa chỉ này qua một địa chỉ khác. Nếu bạn có nhiều email bạn có thể dùng tính năng Email Forwarder để hỗ trợ chuyển tiếp tất cả email từ tất cả các địa chỉ về cùng một địa chỉ...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Animated SMS

 • Nếu bạn cảm thấy nhàm chán khi gửi các message văn bản thuần từ điện thoại, hãy thêm một số điều thú vị vào tin nhắn của mình với Animated SMS.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Advanced Forwarder

 • Một khi đã cài đặt Advanced Forwarder, bạn có thể kích hoạt chuyển tiếp trực tiếp từ giao diện của ứng dụng hoặc từ xa bởi thiết bị điện thoại khác bằng cách gửi tin nhắn lệnh SMS. Bạn có thể chọn chỉ chuyển tiếp các cuộc gọi...
 • Xếp hạng: 3 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Secret SMS

 • Secret SMS sẽ trao quyền quyết định cho bạn về những ai có thể xem, đọc message SMS của mình.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️