DirectX 9.0c Hỗ trợ đồ họa và bảo mật

 • Đánh giá:
  (3★ | 776 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 95,6 MB
 • Lượt xem: 1.364.816
 • Lượt tải: 1.218.176
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows 98/ME/2000/XP/2003 Server
Giới thiệu

DirectX 9.0c - Hỗ trợ đồ họa và bảo mật

Phiên bản DirectX 9.0c này cải thiện về bảo mật, cập nhật đồ họa, cho tốc độ mở frame nhanh hơn, và nhất là hỗ trợ các game mới và lớn có nhiều người chơi (multiplayer). Nó cũng cải thiện cả về âm thanh khi chạy các chương trình nặng về multimedia như các đồ họa đầy đủ màu sắc, video, hình động 3D và âm thanh vòng (surround sound).