AthTek NetWalk Personal Edition

Tải về
3 (1) AthTek Software Miễn phí 452 Dung lượng: 5,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2K/XP/Vista/2008/Vista64/7/7 x64

AthTek NetWalk 1.3.52 có lẽ là ứng dụng đơn giản nhất để theo dõi một mạng lưới mà không cần người dùng phải có những kiến thức chuyên sâu về các dòng lệnh phức tạp cũng như các nút mạng. Ứng dụng cung cấp một đồ thị hoạt động mạng để giúp người dùng có thể theo dõi. Với AthTek, bạn có thể thực hiện giám sát mạng đa giao thức, nắm bắt các gói tin, các hoạt động kiểm tra của tất cả các kết nối từ một bản đồ ma trận và kiểm tra thông tin DNS, POP3, SNMP, NET BIOS, VLAN và nhiều hơn nữa.

Theo XHTT

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 5,7 MB
  • Lượt xem: 465
  • Lượt tải: 452
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/Vista/2008/Vista64/7/7 x64
Liên kết tải về