Báo cáo bán hàng theo quý

Link Download Báo cáo bán hàng theo quý chính:

🖼️ Lịch 2013 (Thứ Hai-Chủ Nhật) Template Lịch 2013

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu lịch năm 2013 này có các bản chiếu riêng cho từng tháng ở định dạng từ thứ Hai đến Chủ Nhật. Hãy nhập lịch hẹn và sự kiện cho bất kỳ ngày nào. Hoặc, bạn có thể sao chép trang đó cho bất kỳ tháng nào để thêm nó vào một nội dung thuyết trình khác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 234

🖼️ Báo cáo bán hàng hàng ngày Template Báo cáo bán hàng hàng ngày

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Theo dõi doanh số bán hàng hàng ngày và hàng tồn kho của bạn bằng mẫu thú vị này. Hãy nhập các giao dịch cụ thể vào tab Dữ liệu Bán hàng rồi lật sang tab Báo cáo Bán hàng để xem tổng doanh số của mỗi mục.
 • windows
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.014

🖼️ Mẫu cam kết khoản tài trợ Template Mẫu cam kết khoản tài trợ

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Theo dõi tài trợ và cam kết bạn nhận được số tiền cho buổi quyên góp. Nhập tên của nhà tài trợ và thông tin liên lạc, số tiền quyên góp, và số tiền thu được. Mẫu sẽ tính toán bất kỳ khoản tiền còn lại để thu thập.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 272

🖼️ Mẫu báo cáo Pivot Table Template Mẫu báo cáo Pivot Table

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Học cách sử dụng và tạo báo cáo PivotTable với mẫu mẫu này, có chứa các bảng tính để nhập hàng mẫu và dữ liệu bán hàng, xây dựng cấu trúc PivotTable, sau đó xem và lọc các kết quả báo cáo. Mẫu bao gồm cả phần hướng dẫn sử dụng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 506

🖼️ Báo cáo tóm tắt ngân sách Template Báo cáo tóm tắt ngân sách

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này sẽ giúp các nhà quản lý điều hành các nhóm tài chính để đánh giá tài chính quan trọng, các số liệu cạnh tranh như là một phần của một đánh giá công việc hàng tháng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66
Xem thêm Mẫu Office