CrossLoop 2.44

Tải về

4 (1) CrossLoop Miễn phí 4.085 Dung lượng: 2,5 MB Ngày: Yêu cầu: Windows Vista/XP/2000/NT

CrossLoop là ứng dụng cho phép người dùng có thể chia sẻ màn hình desktop cho nhau thông qua Internet một cách dễ dàng. Chương trình thật sự tiện ích cho nhu cầu hỗ trợ trực tuyến giữa nhiều người dùng với nhau.

Phần Host là thông tin ID của bạn, bao gồm dãy số gồm 12 số cách nhau dấu cách mỗi 4 số. Số này được gọi là Access Code. Bạn ghi nhận dãy số này để kết nối với mọi người. Để kết nối với một người khác. Bạn chọn Join. Sau đó, điền Access Code của người cần kết nối vào khung bên dưới. Nhấn Connect để bắt đầu kết nối. Khi đó, toàn bộ màn hình của người chia sẻ sẽ hiện toàn bộ trên máy người nhận.

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,5 MB
  • Lượt xem: 4.099
  • Lượt tải: 4.085
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista/XP/2000/NT
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm