25 pixel

Link Download 25 pixel chính:

🖼️ Business Buzz Template miễn phí chủ đề kinh doanh

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Business Buzz là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề kinh doanh.
 • windows

🖼️ Celebrities Template chủ đề tin tức người nổi tiếng

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Celebrities là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề tin tức người nổi tiếng.
 • windows

🖼️ Eminent Template mẫu chủ đề công nghệ cao

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Eminent là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề công nghệ cao.
 • windows

🖼️ NintendoGames Blog miễn phí chủ đề trò chơi

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • NintendoGames là mẫu miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và sidebar bên phải, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu này được thiết kế với giao diện đẹp mắt, ấn tượng phù hợp với các blog chủ đề trò chơi, game.
 • windows

🖼️ BusinessBlue Mẫu template chủ đề kinh doanh

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • BusinessBlue là mẫu miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 3 cột, sidebar bên phải và bên trái, 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu này được thiết kế với góc nhìn hiện đại mang phong cách thú vị, phù hợp với các blog chủ đề kinh doanh.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot