Advanced Exchange Recovery

Link Download Advanced Exchange Recovery chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Quick Recovery for MS Outlook

🖼️
 • Phát hành: Unistal
 • Quick Recovery for MS Outlook là phần mềm khôi phục file PST có thể sửa chữa các file MS Outlook bị hỏng. Phần mềm này khôi phục các file email message, liên lạc, ghi chú và folder từ file PST.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 483

🖼️ Address Book Repair Toolbox Khôi phục danh sách liên hệ bị xóa

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • Address Book Repair Toolbox là chương trình dùng để khôi phục danh sách liên hệ từ Address Books bị lỗi. Chương trình này có thể đọc các file WAB và lưu danh sách liên hệ đã khôi phục vào file *.VCF riêng biệt.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 571

🖼️ Stellar Phoenix Linux Data Recovery Khôi phục dữ liệu bị mất, xóa

🖼️
 • Phát hành: Stellar Information Systems
 • Linux Data Recovery là phần mềm khôi phục dữ liệu bị mất, xóa, format hoặc không truy cập được từ các ổ dựa trên hệ thống file Ext4, Ext3, Ext2, FAT32, FAT16, và FAT12.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 577

🖼️ WinRAR Password Cracker 4.2 Khôi phục mật khẩu WinRAR/RAR

🖼️
 • Phát hành: WinRARPasswordCracker
 • WinRAR Password Cracker là phần mềm khôi phục mật khẩu WinRAR hiệu quả và miễn phí trên máy tính. WinRAR Password Cracker cho phép bạn khôi phục hoặc bẻ khóa mật khẩu đã mất cho file WinRAR/RAR dễ dàng và hiệu quả.
 • windows Version: 4.2.0
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.502

🖼️ Lazesoft Data Recovery Home 3.3 Phục hồi các tập tin đã bị xóa

🖼️
 • Phát hành: Lazesoft
 • Lazesoft Data Recovery Home là phần mềm phục hồi các tập tin đã bị xóa hoặc bị mất do định dạng hoặc do virus hoặc nhiễm trojan, hệ thống bất ngờ shutdown hoặc do hư hỏng phần mềm.
 • windows Version: 3.3.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 813
Xem thêm Khôi phục dữ liệu