AIM 7.5.14.8

Link Download AIM chính:
🖼️
🖼️
🖼️
  • MyConnection Server

  • MyConnection Server (MCS) là một tiện ích test băng thông, cho phép các doanh nghiệp có thể test tốc độ băng thông và chất lượng kết nối của đường truyền nhằm phục vụ cho các ứng dụng quan trọng như VoIP, thoại hội nghị và IPTV.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • G-Lock Email Processor

  • G-Lock Email Processor là phần mềm tự động trích xuất dữ liệu, phân tích cú pháp/quy trình email gửi đến, bị trả về, ngừng đăng ký email.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Trình duyệt