BlueStylish

Link Download BlueStylish chính:

🖼️ Celestial Mẫu blog chuyên nghiệp chủ đề cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Celestial là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề cá nhân.
 • windows

🖼️ Components Mẫu template chủ đề cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Components là mẫu miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột, 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu này được thiết kế với góc nhìn hiện đại mang phong cách thú vị, phù hợp với các blog chủ đề cá nhân.
 • windows

🖼️ Newsworthy Template dành cho mẫu thiết kế đánh giá

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • Newsworthy là một mẫu cho blogger miễn phí được chuyển thể từ WordPress với 2 cột, thiết kế độc quyền cho Blogger, bố cục gồm các biểu tượng đánh dấu trang mạng xã hội, hỗ trợ các bài viết liên quan cùng với giao diện tìm kiếm đơn giản. Mẫu này phù hợp với các blog về sự đánh giá, nhật ký...
 • windows

🖼️ OldPaper Template chủ đề cá nhân miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • OldPaper là mẫu template tuyệt đẹp miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề cá nhân.
 • windows

🖼️ MusicalBlog Mẫu blog chủ đề âm nhạc cho Blogger

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • MusicalBlog là mẫu miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu này được thiết kế với góc nhìn hiện đại mang phong cách thú vị, phù hợp với các blog chủ đề âm nhạc.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 211
Xem thêm Template cho Blogspot