BlueTech

Link Download BlueTech chính:

🖼️ BlackBlue Template chủ đề công nghệ cho WordPress

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • BlackBlue là một chủ đề WordPress đẹp cho blog và các trang web liên quan đến kinh doanh và công nghệ. Chủ đề này có màu xanh đậm ở phía sau, tiêu đề màu đen, bao gồm 3 cột, sidebar bên trái và phải.
 • windows

🖼️ AutoInsurance Mẫu template về lĩnh vực bảo hiểm ô tô

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • AutoInsurance là mẫu template miễn phí chuyển thể từ WordPress với 2 cột, sidebar phía bên phải, bài viết thu nhỏ, hình ảnh được hiển thị dưới dạng trình chiếu slide phù hợp với các mẫu blog về bảo hiểm, ôtô, triển lãm ...
 • windows

🖼️ Dark Flower Mẫu template miễn phí chủ đề cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Dark Flower là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề cá nhân.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 239

🖼️ EducationWeb Mẫu thiết kế dành cho blog về giáo dục

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • EducationWeb là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề giáo dục, khoa học.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 173

🖼️ MiniBlog Blog chủ đề kinh doanh cho blogger

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • MiniBlog là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với chủ đề kinh doanh.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot