Borealis Blue

Link Download Borealis Blue chính:
🖼️
 • Brownies Themes Mẫu blog miễn phí cho blogger

 • Brownies Themes là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • GrayBlack Mẫu WordPress chủ đề kinh doanh, công nghệ

 • GrayBlack là một chủ đề WordPress đơn giản cho các blog và trang web chủ đề kinh doanh công nghệ. Chủ đề này với màu sắc đơn giản, nền màu xám kết hợp với đen và trắng ở phần tiêu đề, bố cục gồm 3 cột, sidebar bên phải và trái rất phù hợp cho website công nghệ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Natural Gloom Mẫu blog miễn phí chủ đề thiên nhiên

 • Natural Gloom là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề thiên nhiên.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • LightenColor Mẫu blog miễn phí cho blogger

 • LightenColor là mẫu miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 3 cột sidebar bên phải và trái, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Nền là màu xám kết hợp với màu trắng phù hợp với các blog chủ đề công nghệ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • GamesRoom Mẫu template miễn phí chủ đề game

 • GamesRoom là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề game.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Template cho Blogspot