Bundle Files

Link Download Bundle Files chính:

🖼️ Decompressor cho Mac 1.1 Ứng dụng giải nén tập tin miễn phí cho Mac

🖼️
 • Phát hành: Rocky Sand Studio
 • Decompressor cho Mac là ứng dụng giải nén tập tin cho máy tính Mac hỗ trợ nhiều định dạng file nén phổ biến cùng với đó là 1 số tính năng hỗ trợ đơn giản.
 • mac Version: 1.1

🖼️ Zeeb for Mac

🖼️
 • Phát hành: S Jamison Wilde
 • Zeeb là một ứng dụng Adobe AIR được thiết kế để cho bạn đổi tên file phim trên ổ cứng của mình bằng cách sử dụng thông tin từ IMDB, cũng như tạo ra một file 'url' liên kết với IMDB cho bộ phim đó.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 236

🖼️ PsyncX 2.2.2 for Mac

🖼️
 • Phát hành: This is Freeware
 • PsyncX là một ứng dụng sao lưu cung cấp những chức năng cơ bản mà bạn cần để sao lưu hệ thống. Nó có một lịch trình với ngày giờ cụ thể để chạy hàng tuần. Lịch trình này có thể được vô hiệu hóa nếu bạn chỉ sao lưu một lần.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 524

🖼️ WinZip Mac Edition 8 Nén dữ liệu, giải nén dữ liệu trên máy Mac

🖼️
 • Phát hành: WinZip
 • WinZip Mac Edition 8 là lựa chọn hàng đầu khi bạn muốn nén dữ liệu, giải nén dữ liệu đối với file có kích cỡ lớn; đồng thời bảo mật, chia sẻ và quản lý file vô cùng hiệu quả.
 • mac Version: 8
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.874

🖼️ SUNRISE Contacts 2013 for Mac 1.3 Ứng dụng quản lý và bảo mật tài khoản Contacts

🖼️
 • Phát hành: SUNRISE Information Services (SUNRISE)
 • Sunrise Contacts 2013 là một công cụ quản lý danh sách liên lạc và thông tin mạnh mẽ, được thiết kế trên nền tảng FileMaker Pro 11.
 • mac Version: 1.3.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 254
Xem thêm Nén - Giải nén