BuzzFiles

Link Download BuzzFiles chính:

🖼️ MusicBlog Mẫu template chủ đề âm nhạc

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • MusicBlog là mẫu template miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu được thiết kế với phần tiêu đề rất đẹp, có hình ảnh của các nốt nhạc nên được khuyến cáo sử dụng cho blog âm nhạc.
 • windows

🖼️ Arclite Mẫu template miễn phí chủ đề cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Arclite là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề cá nhân.
 • windows

🖼️ Apek Android Mẫu template miễn phí chủ đề phần mềm

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • Apek Android là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog về phần mềm.
 • windows

🖼️ SimpleCleanBlog Blog với bố cục đơn giản cho blogger

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • SimpleCleanBlog là một mẫu cho blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, sẵn sàng quảng cáo, chú thích chân trang, hình ảnh hiển thị ở chế độ trình chiếu, biểu tượng xã hội đánh dấu, bài viết thu nhỏ, thẻ và trình đơn thả xuống.
 • windows

🖼️ RealEstateSite Mẫu blog chủ đề bất động sản cho blogger

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • RealEstateSite là mẫu miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 3 cột và sidebar bên phải và trái, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu này được thiết kế với góc nhìn hiện đại rất phù hợp với giao diện blog chủ đề bất động sản.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 609
Xem thêm Template cho Blogspot