DropCopy for Mac

Link Download DropCopy for Mac chính:

🖼️ TaskCard for Mac 1.6 Phần mềm ghi chú công việc

🖼️
 • Phát hành: The Alchemist Guild
 • TaskCard - một chương trình tiện ích nhỏ gọn, đầy đủ chức năng giúp người sử dụng ghi nhớ những công việc cần thiết, những cuộc hẹn đáng chú ý...
 • mac Version: 1.6.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 450

🖼️ DropImageURL for Mac

🖼️
 • Phát hành: Limit Point Software
 • DropImageURL là một ứng dụng có thể tạo snapshot của địa chỉ URL...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 304

🖼️ Magican for Mac 1.4 Công cụ tăng tốc máy Mac

🖼️
 • Phát hành: Magican
 • Magican là công cụ tối ưu hóa hệ thống rất mạnh dành cho hệ điều hành Mac OS X. Phần mềm này giúp người sử dụng gỡ bỏ các file mà không cần phải thêm không gian đĩa cứng.
 • mac Version: 1.4.8
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 845

🖼️ Shion for Mac

🖼️
 • Phát hành: Audacious Software
 • Shion thực hiện tập lệnh INSTEON và cho phép người dùng xây dựng một danh sách các thiết bị có thể quản lý từ xa. Ứng dụng này (cùng với driver) hiện vẫn đang được triển khai và sẽ có thêm mở rộng và hoàn thành như thời gian dự kiến.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 236

🖼️ AASync for Mac (Snow Leopard) Sao lưu, đồng bộ hóa dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: RBrowser
 • AASync là một phần mềm sao lưu file, folder an toàn cho hệ điều hành Mac và Windows.
 • mac
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 382
Xem thêm Tiện ích hệ thống