Files n Folders for iOS 1.3.4

Link Download Files n Folders for iOS chính:

🖼️ Copy for iOS 1.2 Dịch vụ đám mây an toàn cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Barracuda
 • Copy for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng dịch vụ lưu trữ đám mây tiện ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 1.2.6

🖼️ Taskfabric Organize: Pro LE for iPad 1.9 Quản lý nhiệm vụ doanh nghiệp trên iPad

🖼️
 • Phát hành: Taskfabric
 • Taskfabric Organize: Pro LE for iPad cung cấp cho người dùng doanh nghiệp một công cụ quản lý và tổ chức công việc chuyên nghiệp, tin cậy và miễn phí trên máy tính bảng iPad.
 • ios Version: 1.9.1

🖼️ Asana cho iOS 7.18 Ứng dụng quản lý công việc hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Asana
 • Asana cho iOS 7.18.0 là ứng dụng quản lý công việc hiệu quả và hoàn toàn miễn phí cho iPhone. Nói cách khác, Asana cho iOS để giám sát và đánh giá chất lượng công việc khách quan nhất.
 • ios Version: 7.18.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 300

🖼️ ReportPlus Lite for iOS 2.5 Quản lý dữ liệu doanh nghiệp trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Infragistics Business Solutions
 • ReportPlus Lite for iOS cung cấp cho người dùng doanh nghiệp một công cụ quản lý dữ liệu thông minh, tiện ích và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 2.5.1

🖼️ MISA HRM for iOS 3.3 Phần mềm quản trị nguồn nhân lực

🖼️
 • Phát hành: Misa
 • MISA HRM là phiên bản mobile của Phần mềm quản trị nguồn nhân lực MISA HRM.NET 2012 phát triển bởi công ty cổ phần MISA. MISA HRM cho phép kết nối, truy xuất thông tin một cách an toàn tới ứng dụng nền MISA HRM.NET 2012.
 • ios Version: 3.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 101
Xem thêm Ứng dụng Doanh nghiệp