FinanceWeek

Link Download FinanceWeek chính:

🖼️ DailyTech Template tin tức về công nghệ

🖼️
 • Phát hành: BT
 • DailyTech là một mẫu cho blogger miễn phí chuyển thể từ WordPress với 3 cột, sidebar bên phải, sẵn sàng quảng cáo, chú thích chân trang, hình ảnh hiển thị ở chế độ trình chiếu, biểu tượng xã hội đánh dấu, bài viết thu nhỏ, thẻ và trình đơn thả xuống.
 • windows

🖼️ PurpleFashion Mẫu template chủ đề thời trang

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • PurpleFashion là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề thời trang.
 • windows

🖼️ Election2012 Mẫu blog chủ đề chính trị miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Election2012 là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề chính trị.
 • windows

🖼️ PurpleBlog Mẫu template chủ đề blog cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • PurpleBlog là mẫu template tuyệt đẹp miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu với thiết kế phù hợp cho blog chủ đề cá nhân.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot