GalaxyBlog

Link Download GalaxyBlog chính:

🖼️ BlackTech Mẫu blog miễn phí chủ đề về công nghệ

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • BlackTech là một mẫu cho blogger miễn phí với 3 cột, sidebar bên phải và bên trái, sẵn sàng quảng cáo và biểu tượng xã hội đánh dấu. Với chủ điểm là màu xanh đậm, BlackTech là mẫu template phù hợp với những thiết kế về công nghệ, đồ họa...
 • windows

🖼️ Pink Cake Template miễn phí giao diện ngọt ngào

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • Pink Cake được thiết kế với bố cục ngọt ngào dựa trên ý tưởng của chiếc bánh màu hồng.
 • windows

🖼️ WorldWide Mẫu template cho nhiều chủ đề khác nhau

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • WorldWide là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog cho bất kỳ chủ đề nào.
 • windows

🖼️ GamingNews Mẫu template chủ đề trò chơi

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • GamingNews là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề trò chơi.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot