Gliffy

Link Truy cập Gliffy chính:

🖼️ GoodSearch

🖼️
 • Phát hành: GoodSearch
 • Nghe tên có vẻ đây là bộ máy tìm kiếm rất hay, có giao diện hơi hơi giống bộ máy tìm kiếm Yahoo. GoodSearch hoạt động trên bốn lĩnh vực chủ đạo như Web, Images, Video và Shopping.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 711

🖼️ Wonder Ứng dụng chat với bot ghi nhớ thông tin

🖼️
 • Phát hành: Wonder
 • Wonder là robot chat có khả năng ghi nhớ tất cả các thông tin mà người dùng cung cấp. Trang web này yêu cầu người dùng đăng nhập vào Facebook Messenger để tiến hành chat với người máy và hỏi thông tin khi cần thiết.
 • web

🖼️ SaveTube Tải video trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: SaveTube
 • SaveTube là một chương trình giúp bạn lưu vào máy tính những video đã xem trên những trang web như YouTube. Chỉ cần paste 1 đoạn Video URL và Java Applet để bắt đầu. Nhấn GO và để chạy ở chế độ background.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 954

🖼️ OneShar.es Tạo và gửi tin nhắn tự hủy

🖼️
 • Phát hành: OneShar es
 • Với OneShar.es bạn có thể làm điều đó dễ dàng, OneShar.es khả năng làm biến mất vĩnh viễn các thông tin, dữ liệu bạn gửi đi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
 • web
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 954

🖼️ Manybooks - tìm và tải ebook

🖼️
 • Phát hành: Manybooks
 • Cung cấp hơn 26.598 ebook miễn phí các loại. Bạn có thể tìm ebook theo: tên tác giả, nhan đề, thể loại hay ngôn ngữ viết sách, rất tiếc là chưa có Tiếng Việt. Khi tìm thấy ebook mà mình thích bạn có thể xem trực tuyến
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 945
Xem thêm Gọi Video - Nhắn tin