Open Culture

Truy cập
4 (2) Open Culture Miễn phí 511 Ngày:

Dường như, Open Culture hướng đến những cuốn sách nói được giảng dạy ở các nhà trường, thậm chí là Đại học... Các thể loại sách trọng tâm vào như công nghệ, du lịch, âm nhạc, khoa học và còn nhiều hơn nữa. Các cuốn sách nói được tải về có thể là những khóa học miễn phí từ các trường Đại học được chia sẻ.

Bạn có thể tải về với các định dạng là MP3, và các bài học ngôn ngữ từ Podcasts đa dạng.

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 533
  • Lượt tải: 511
  • Ngày:
Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức:

Tham khảo thêm

  • Vbee 🖼️ Công cụ chuyển đổi văn bản thành giọng nói trực tuyến

Có thể bạn quan tâm