Leon

Link Download Leon chính:
🖼️
 • Classy Pink Template miễn phí chủ đề nghệ thuật

 • Classy Pink là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề nghệ thuật.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Academy Mẫu blog chủ đề thiết kế đồ họa

 • Academy là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề thiết kế đồ họa.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AbstractFlowers Mẫu template chủ đề thời trang

 • AbstractFlowers là mẫu miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu này được thiết kế với góc nhìn hiện đại mang phong cách thú vị, phù hợp với các blog chủ đề thời trang.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Anisa Mẫu blog thiết kế với màu sắc rực rỡ

 • Anisa là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề thời trang.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • GossipTV Template chủ đề quảng cáo

 • GossipTV là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với chủ đề quảng cáo.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Template cho Blogspot