Luxury Mag

Link Download Luxury Mag chính:

🖼️ StrongRed Mẫu blog miễn phí chủ đề công nghệ

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • StrongRed là mẫu miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 3 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu này được thiết kế với góc nhìn hiện đại mang phong cách thú vị, phù hợp với các blog chủ đề công nghệ.
 • windows

🖼️ Smilated Retirement Mẫu blog thiết kế về gia đinh

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • Smilated Retirement là mẫu miễn phí cho blogger với 2 cột, sidebar phía bên phải, họa tiết hoa và phong cách cổ điển. Smilated Retirement là mẫu bố trí tuyệt vời cho blog về gia đình và con người.
 • windows

🖼️ BusinessMan Mẫu blog miễn phí chủ đề kinh doanh

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • BusinessMan là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề kinh doanh.
 • windows

🖼️ CristalWeb Template chủ đề cá nhân cho blogger

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • CristalWeb là một mẫu blogger miễn phí với 3 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề cá nhân.
 • windows

🖼️ Bj Blues Template miễn phí bố cục đẹp

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • Bj Blues là mẫu template miễn phí với 1 cột, sidebar phía bên phải, bài viết thu nhỏ, sẵn sàng cho quảng cáo, biểu tượng đánh dấu mạng xã hội. Mẫu được thiết kế độc quyền cho blogger, sử dụng cho blog về nhật ký hoặc nhiếp ảnh.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot