MasterStyle

Link Download MasterStyle chính:

🖼️ MusicStock Mẫu template chủ đề âm nhạc

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • MusicStock là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề về âm nhạc.
 • windows

🖼️ iBlog Template mẫu chủ đề kinh doanh, công nghệ

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • iBlog là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề kinh doanh, công nghệ.
 • windows

🖼️ PurpleBlog Mẫu template chủ đề blog cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • PurpleBlog là mẫu template tuyệt đẹp miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu với thiết kế phù hợp cho blog chủ đề cá nhân.
 • windows

🖼️ Alfa Mẫu blog miễn phí cho blogger

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • Alfa là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề kinh doanh.
 • windows

🖼️ SimpleMagazine Mẫu template có bố cục đơn giản

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • RadioRock là mẫu template tuyệt đẹp miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 3 cột, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Đây là mẫu template đơn giản với nền màu đen và tiêu đề màu trắng, được khuyến cáo dùng cho blog cá nhần hoặc blog chủ đề kinh doanh.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot