MightyText 24.4

Link Download MightyText chính:
🖼️
 • X-Notifier Công cụ thông báo email mới

 • X-Notifier là một tiện ích thông báo mail mới trên trình duyệt Mozilla Firefox giúp thông báo cho người dùng mỗi khi nhận được thư mới trên tài khoản email.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • FPT Play Player Extension Tiện ích trình duyệt của FPT Play

 • FPT Play Player Extension hỗ trợ người dùng xem nội dung VIP của FPT Play ngay trên trình duyệt Chrome. Người dùng chỉ cần nhấn “Add to Chrome” để thêm FPT Play Player Extension vào trình duyệt là có thể sử dụng được ngay.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Scoreboard Bảng tỷ số online đơn giản

 • Scoreboard là một bảng tính điểm / tỷ số online có thiết kế đơn giản nhưng rất hữu ích, giúp bạn theo dõi điểm số, được sử dụng chủ yếu để tính điểm cho các cuộc thi, môn thể thao và trò chơi.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Google Play Movies & TV Xem phim trên Google Play

 • Google Play Movies & TV là tiện ích trên trình duyệt Chrome cho phép người dùng xem phim từ Google Play trên Chrome OS hoặc bất kì thiết bị nào có trình duyệt Chrome.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Addon hỗ trợ - Extension