Mindjet MindManager 2020 cho Mac 12

Link Download Mindjet MindManager 2020 cho Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
🖼️
  • Exchange Rates cho Mac Phần mềm chuyển đổi tiền tệ đơn giản
  • Exchange Rates cho Mac là phần mềm chuyển đổi tiền tệ dung lượng thấp, chạy ổn định và dễ sử dụng trên máy tính Apple. Exchange Rates cho Mac cung cấp thông tin tỷ giá ngoại tệ và tính toán mức giá chuyển đổi sang nhiều đơn vị tiền tệ khác nhau.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • DEVONnote for Mac
  • DEVONnote là ứng dụng bảng ghi chú rất thông minh và dễ sử dụng, có khả năng lưu trữ và sắp xếp văn bản thuần hoặc văn bản giàu tính chất...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • E-PunchClock Std for Mac
  • Một ứng dụng đồng hồ đơn giản. Chương trình này được thiết kế bằng cách sử dụng một thuật toán “đồng hồ báo thức” chứ không phải thuật toán “tác vụ thời gian”...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quản lý tài chính