NewsNet

Link Download NewsNet chính:

🖼️ BlueVector Mẫu blog phù hợp với chủ đề công nghệ

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • BlueVector là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề công nghệ hoặc chủ đề chung cho các lĩnh vực khác.
 • windows

🖼️ FinanceStock Mẫu template với giao diện tài chính chứng khoán

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • FinanceStock là một blogger miễn phí chuyển thể từ WordPress với 2 cột, sidebar bên phải, giao diện sẵn sàng cho quảng cáo, hình ảnh xuất hiện dạng slide, biểu tượng đánh dấu trang mạng xã hội, bài viết thu nhỏ, các tab và trình đơn thả xuống.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 111

🖼️ Johny Movie Prett Blog chủ đề phim miễn phí cho blogger

🖼️
 • Phát hành: MasTemplate
 • Johny Movie Prett là một mẫu blogger miễn phí với 5 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với nhiều chủ đề phim.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

🖼️ EffectBeauty Mẫu template chủ đề cá nhân cho Wordpress

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • EffectBeauty là một chủ đề WordPress đơn giản cho các blog và các trang web liên quan đến kinh doanh. Chủ đề này gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí đặt tiện ích cho bạn, được đề nghị cho blog cá nhân.
 • windows

🖼️ GamesStylish Mẫu blog mang phong cách game

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • GamesStylish là một mẫu blogger miễn phí với 3 cột, sidebar bên phải và trái, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Đề nghị cho blog trò chơi.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot