Nhật ký quà tặng

Link Download Nhật ký quà tặng chính:

🖼️ Lịch trình dự án Template Lịch trình dự án

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Đường thời gian này cho phép người dùng theo dõi một cách trực quan tiến độ dự án của họ. Đơn giản chỉ cần đưa vào các hoạt động vào bảng dưới đây và theo dõi đường thời gian nói trên hiển thị. Sử dụng thanh trượt để kéo theo chiều ngang qua từng tháng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 695

🖼️ Template Hồ sơ cá nhân Mẫu Hồ sơ cá nhân cho Word 2013

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng mẫu hồ sơ cá nhân hữu ích này để làm nổi bật các kỹ năng của bạn. Đây là một mẫu thích hợp cho những ai có kinh nghiệm làm việc hạn chế
 • windows
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.572

🖼️ Nhật ký dặm đường và lượng xăng tiêu thụ Template Nhật ký dặm đường và lượng xăng tiêu thụ

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này sẽ giúp bạn theo dõi số dặm đường, lượng xăng tiêu thụ và chi phí cho chuyến đi của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 175

🖼️ Kiểm kê kho hàng Tem[plate Kiểm kê kho hàng

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này cho phép người dùng theo dõi và duy trì các vị trí thùng hàng tồn kho trong một nhà kho.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.776

🖼️ Kế hoạch làm việc vặt hàng tuần Template kế hoạch làm việc vặt hàng tuần

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Phân công công việc gia đình trong tuần với việc vặt này lịch trình mẫu. Liệt kê các công việc cần thực hiện, đặt tên cho chúng, và đánh dấu chúng khi hoàn tất.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.493
Xem thêm Mẫu Office