Paragon HFS+

Link Download Paragon HFS+ chính:
🖼️
 • SetFSB

 • Trong khi nhiều người sử dụng SetFSB vì các tùy chọn nâng cao của nó, thì nhiều người khác cũng sẽ tránh xa nó. Trừ khi bạn biết chính xác về chip điều khiển xung của CPU - hay còn được gọi là PLL, nếu không sử dụng SetFSB cũng chỉ vô ích.
 • Xếp hạng: 4 7 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Windows98 SE Service Pack Gói cập nhật SP cho Windows 98 SE

 • Windows98 SE Service Pack là gói cập nhật SP hoàn toàn miễn phí dành cho Windows 98 SE, giúp người dùng sửa chữa và update hệ thống nhanh chóng và hiệu quả. Đây là thực sự là một gói hỗ trợ đáng tin cậy và mạnh mẽ dành cho người dùng Windows.
 • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Windows 7 Professional (32-bit) Hệ điều hành Windows 7

 • Windows 7 là phiên bản được nhiều người dùng Windows yêu thích và gắn bó bởi so với những hệ điều hành Windows trước đó nó đã lột xác hoàn toàn, mang đến giao diện ấn tượng và những tính năng mạnh mẽ.
 • Xếp hạng: 4 457 Phiếu bầu
🖼️
 • Disk Medic 3.0

 • Disk Medic là chương trình sẽ quét các tập tin hệ thống tạm, tìm các shortcut vô dụng của Menu Start, các tập tin lâu không dùng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hệ điều hành