Portable BleachBit 4.0

Link Download Portable BleachBit chính:

🖼️ DeleteJunk 1.0

🖼️
 • Phát hành: AjayWarez
 • DeleteJunk là ứng dụng nhỏ có thể giúp người dùng tìm và xóa các thư mục không chứa tập tin thực thi hoặc tập tin dll.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.003

🖼️ Duplicate Cleaner 3.1 Dọn dẹp tập tin trùng lặp

🖼️
 • Phát hành: DigitalVolcano
 • Duplicate Cleaner là tiện ích hữu dụng giúp người dùng tìm kiếm và loại bỏ các tập tin trùng lặp khỏi máy tính của họ, nhờ đó mà làm giải phóng đáng kể không gian lưu trữ của nó.
 • windows Version: 3.1.2
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.705

🖼️ Weeny Free Duplicate Finder 1.0 Tiện ích loại bỏ tập tin trùng lặp

🖼️
 • Phát hành: Weeny Software
 • Weeny Free Duplicate Finder là một phần mềm miễn phí giúp bạn tìm kiếm và dọn dẹp các tập tin trùng lặp khỏi máy tính của mình nhanh chóng và hiệu quả.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147

🖼️ iTunes Duplicates Cleaner 1.3 Xóa bài hát trùng lặp trong iTunes

🖼️
 • Phát hành: easyPadApps
 • iTunes Duplicates Cleaner là một công cụ hữu ích giúp bạn loại bỏ các tập tin trùng lặp trong thư viện iTunes một cách dễ dàng và hiệu quả.
 • windows Version: 1.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 190

🖼️ EMCO MoveOnBoot 2.1.2 Build 3805

🖼️
 • Phát hành: EMCO
 • EMCO MoveOnBoot là một ứng dụng miễn phí đáng tin, nó có những tính năng cơ bản nhưng rất hữu dụng...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 813
Xem thêm Xóa file