SpeedyFox for Mac

Link Download SpeedyFox for Mac chính:
🖼️
🖼️
🖼️
  • Shortenz Linkz for Mac

  • Rất nhiều tiện ích mở rộng giúp truy cập dễ dàng hơn tới các dịch vụ rút ngắn link, nhưng tiện ích Shortenz Linkz của hãng Trailing Zee Productions vẫn chiếm ưu thế hơn cả.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Plugin Customs for Mac

  • Plugin Customs tự động không cho nội dung được phép tải nếu nó yêu cầu bất kì một plug-in nào của Safari (hầu hết là Adobe Flash).
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Addon hỗ trợ - Extension