CellPro 1.4

Link Download CellPro chính:
🖼️
  • Text & Word Joiner

  • Chương trình TEXT & WORD Joiner 1.1 với cách làm là tự động đóng gói các văn bản đó lại thành một file duy nhất chỉ với vài thao tác nhấn chuột đơn giản.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • VueMinder Ultimate Lên kế hoạch công việc

  • VueMinder Ultimate là một phần ứng dụng lịch màn hình với các tính năng như thêm công việc, nhiệm vụ, giúp người dùng có một công cụ hữu hiệu để sắp xếp và quản lý công việc của mình.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • TextCoder Alpha

  • TextCoder là một công cụ nhỏ, đơn giản dễ sử dụng, được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java sử dụng thuật toán tạo mặt nạ từ mật khẩu để mã hóa văn bản.
  • Xếp hạng: 3 12 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm soạn thảo