ViLi Dict

Link Download ViLi Dict chính:
🖼️
🖼️
  • PhotoResizerQt

  • PhotoResizerQt là một ứng dụng nhỏ, đơn giản nhưng vô cùng tiện lợi, nó giúp bạn thay đổi kích thước một hoặc một số hình ảnh một cách nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Kiwi Syslog Daemon

  • Kiwi Syslog Daemon là trình Syslog Server nhiều tính năng tương thích với nhiều hardware/software server, đặc biệt là các phần mềm firewall (MS ISA, ...) và thiết bị firewall (Cisco PIX, Fortigate, LinkSys...).
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • The Bunnyman Game kinh dị Thỏ sát nhân

  • The BunnyMan là một trò chơi kinh dị sinh tồn lấy cảm hứng từ những tên sát nhân hàng loạt. Trong game, bạn sẽ tìm kiếm một người mất tích bí ẩn được cho là bị một sinh vật ngoại lai bắt cóc.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Windows