Wake On LAN 2.11.4

Link Download Wake On LAN chính:

🖼️ Desktop Google Reader 1.3

🖼️
 • Phát hành: Konstantins Onufrijevs
 • Desktop Google Reader là ứng dụng miễn phí có thể hiển thị các feed trong Google Reader ngay trên desktop, kể cả các popup thông báo tin mới trên hệ thống.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.499

🖼️ URLStringGrabber

🖼️
 • Phát hành: NirSoft
 • URLStringGrabber 1.0 là một tiện ích nhỏ có thể quét tất cả các cửa sổ Internet Explorer đang mở và lấy về các URL được lưu trong chúng, gồm có các liên kết, các ảnh, các file kịch bản, file CSS, file RSS, file flash (.swf).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 672

🖼️ Hangouts 2019.411 Ứng dụng gọi Video nhóm, học trực tuyến, họp trực tuyến từ Google

🖼️
 • Phát hành: Google
 • Hangouts mang các cuộc trò chuyện đến với cuộc sống bằng những bức ảnh, biểu tượng cảm xúc và thậm chí cả các cuộc gọi điện video miễn phí...
 • windows Version: 2019.411.420.3
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.259

🖼️ Simple Currency Converter

🖼️
 • Phát hành: priceinjector
 • Simple Currency Converter là một add-on của Firefox được thiết kế để chuyển đổi đơn vị tiền tệ USD, Euro và bảng Anh sang giá trị tiền tệ của địa phương bạn muốn chuyển.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.055

🖼️ Document Import Kit for SharePoint 2010/2007

🖼️
 • Phát hành: Vyapin Software Systems Private Ltd
 • Document Import Kit for SharePoint là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ để nhập khẩu và di chuyển tài liệu từ nhiều hệ thống và chia sẻ qua mạng
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 497
Xem thêm Tiện ích khác