YRC Weblink 1.4.0

Link Download YRC Weblink chính:

🖼️
 • Chrome to Windows Phone 7
 • Ứng dụng này có một mục đích rất đơn giản, cho bạn nhanh chóng gửi liên kết và các văn bản được chọn từ bên trong trình duyệt Chrome cho Windows Phone.
 • Xếp hạng: 3 40 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • BrowserBob Pro
 • Mặc dù đã có những trình duyệt Web miễn phí cho bạn sử dụng như Internet Explorer, Firefox... nhưng chúng đều do người khác tạo ra.
 • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
 • KidZui - The Internet for Kids
 • Là phụ huynh, có lẽ ai cũng quan tâm đến việc giáo dục con cái, đặc biệt khi chúng còn trẻ. Máy tính là một công cụ được cho là hỗ trợ rất tốt trong giáo dục.
 • Xếp hạng: 4 9 Phiếu bầu
🖼️
 • Remote Server Administration Tools for Windows 7 1.0
 • Remote Server Administration Tools là một bộ công cụ dùng để quản lý máy tính từ xa, công cụ này bạn có thể download và cài đặt lên các máy tính chạy Windows 7.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web