FastPhotoTagger

Tải về

3 (1) Dennis Damico Miễn phí 329 Dung lượng: 305 KB Ngày: Yêu cầu: Win 2K/XP/Vista/7

FastPhotoTagger là một ứng dụng nhỏ dựa trên nền Java được thiết kế để thiết lập các thẻ Metadata cho hình ảnh của bạn.

FastPhotoTagger

Bằng việc xác định giá trị các từ viết tắt cho từ khóa phổ biến nhất, bạn có thể thiết lập từ khóa cho hình ảnh của bạn với một vài tổ hợp phím chỉ trong vài giây và xem lại những từ khóa đó.

Dưới đây là một số tính năng chính của "FastPhotoTagger":

- Thiết lập nhiều hình ảnh có giá trị từ khóa giống nhau.

- Thiết lập hình ảnh riêng lẻ để có các giá trị từ khóa duy nhất.

- Xác định giá trị các từ viết tắt cho từ khóa phổ biến nhất.

- Sửa đổi hoặc hủy sửa đổi từ khóa trước khi thực hiện với các file hình ảnh.

Yêu cầu:

- Java

- ExifTool

Tuyết Mai (Theo Sourceforge)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 305 KB
  • Lượt xem: 343
  • Lượt tải: 329
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Win 2K/XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức: