Folder Marker Pro 3.0

Tải về

5 (1) ArcticLine Software Dùng thử 4.518 Dung lượng: 5,2 MB Ngày: Yêu cầu: mọi Windows

Folder Marker Pro(FMP) là một tiện ích giúp đỡ được thiết kế cho các công việc văn phòng. Phần thêm của Window này cho phép bạn đánh dấu thư mục nào quan trọng với biểu tượng mà số mầu hoặc mã số tưởng tượng, chỉ ra các thư mục quan trọng dễ dàng hơn giữa hàng trăm thư mục màu vàng trông giống nhau.

Bạn có thể đánh dấu bằng sự ưu tiên (cao, trung bình, thấp), hay bằng mực do hòan thành công việc(đã làm, làm một nửa, dự định), hay bằng trạng thái công việc(đòng ý, tư chối, còn treo), hay bằng loại thông tin chứa trong chúng( tẹp tin công viẹc, quan trong, tam thời hay cá nhân). Thư mục được đánh dáu rát bắt mắt và bạn sẽ nhìn thấy lọai thông tin mà nó chứa trước khi bạn đọc tên và mở chúng.

Phần mềm này sẽ thêm sự sắp xếp cho thói quen văn phòng của chúng ta và nâng cao hiệu quả công việc bởi vì chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy tài liệu mà chúng ta cần. Bây giờ bạn có thể đạt được trình độ sắp xếp giống như các tài liệu điện tử.

Ví dụ bạn dùng biểu tượng màu đỏ để đánh dấu một thư mục dù ẩn mà bạn đang làm việc hiện thời, hoặc dùng biểu tượng màu xanh để đánh dấu thư mục dù ẩn mà bạn vừa hòan thành.

FMP la phiên bản với nhiều chức năng nhất của ấn phẩm Folder Marker. Nó cung cấp mọi chức năng của Folder Marker Home va Free Plus cho phép tùy chỉnh thư mục Network va bao gồm cả những biểu tượng thêm vào của công việc văn phòng.

Tổng hợp

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 5,2 MB
  • Lượt xem: 4.558
  • Lượt tải: 4.518
  • Ngày:
  • Yêu cầu: mọi Windows
Liên kết tải về
Link Download chính thức: