FrostWire for Mac 6.7.7 Client BitTorrent hữu ích

Tải về

4 (2) FrostWire Miễn phí 673

Tuy FrostWire là người anh em "sinh sau để muộn" của phần mềm chia sẻ và tìm kiếm rất phổ biến LimeWire PRO, nhưng FrostWire dần khẳng định vị thế của mình trên cộng đồng mạng. Với mục đích giữ lại những khách hàng của Limewire, chia sẻ bất cứ hồ sơ dữ liệu nào về Gnutella và mạng Bittorrent.

Chú ý: Khi cài đặt FrostWire, chương trình sẽ cho bạn lựa chọn có cài ASK toolbar, bạn có thể chọn cài đặt (Install) hoặc không cài đặt (Uninstall)

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 6.7.7
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 10,2 MB
  • Lượt xem: 711
  • Lượt tải: 673
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 or later
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Tìm thêm: FrostWire