FRSFileList

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,9 MB
  • Lượt xem: 220
  • Lượt tải: 213
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/7
Giới thiệu

FRSFileList là một công cụ để nhanh chóng tìm kiếm các tập tin trên máy tính của bạn.

Khi bạn tìm thấy danh sách các tập tin, bạn có thể xóa các tập tin, sao chép đường dẫn tập tin được tìm thấy vào Windows Clipboard, in danh sách, hoặc truy xuất danh sách tập tin văn bản ra bên ngoài để xử lý trong ứng dụng khác.

FRSFileList

Các tính năng chính của "FRSFileList":

- Nhanh chóng tìm kiếm các tập tin trên máy tính của bạn.

- Ngay cả các tập tin không có dữ liệu cũng làm tốn không gian lưu trữ.

- Tìm các tập tin bạn vừa lưu.

- Loại bỏ các "Cobwebs" cũ trong ổ đĩa của bạn.

- Giới hạn tìm kiếm của bạn chỉ là một thư mục, hoặc toàn bộ ổ đĩa.

- Sao chép, in ấn, và thậm chí truy xuất danh sách các tập tin được tìm thấy.

Tuyết Mai (Theo Fourth Ray)

Liên kết tải về

Link Download chính thức: