JMusicManager for Mac

Tải về

3 (1) Juan Pavil Miễn phí 1.264 Dung lượng: 2 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X, Java

JMusicManager là ứng dụng dùng để quản lý nhạc MP3. Với JMusicManager, bạn có thể tìm thấy mp3, tạo playlist, chỉnh sửa các thẻ...Ngoài ra còn có một giao diện dòng lệnh để tự động hóa một số công việc không có GUI can thiệp.

JMusicManager miễn phí và dễ sử dụng, được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2 MB
  • Lượt xem: 1.272
  • Lượt tải: 1.264
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X, Java
Liên kết tải về
Link Download chính thức: