Mailtron Gateway X for Mac

Tải về
3 (1) Studiotron Software Dùng thử 257 Dung lượng: 160,6 KB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.0/10.1/10.2/10.3/10.3.9/10.4

Mailtron Gateway là một gateway email, cho phép truy cập đồ họa tới fetchmail (tải mail từ máy mail của ISP).

Các tính năng của Mailtron Gateway bao gồm:

 • Hỗ trợ đa domail từ một tài khoản email đơn.
 • Hỗ trợ đa gateway.
 • Mailtron Gateway dành cho Mac OS X có các tính năng:
 • Phát hiện giao thức tự động.
 • Hỗ trợ IMAP
 • Chương trình có thể sử dụng liên kết với bất kì máy chủ SMTP mail.

Phiên bản mới này có:

 • Vá lỗi tương thích với các quyền folder của Mac OS X Tiger.
 • Tích hợp với key đăng ký Kagi.
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 160,6 KB
 • Lượt xem: 261
 • Lượt tải: 257
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.0/10.1/10.2/10.3/10.3.9/10.4
Liên kết tải về

Link Download chính thức: