Mac Restart X for Mac

Tải về
3 (1) Tension Software Dùng thử 302 Dung lượng: 803,5 KB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.4/Server/10.5/Server/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Mac Restart X có thể khởi động lại theo cơ chế cơ bản hoặc một thời điểm của một ngày hay giờ nào đó bằng cách sử dụng nó thông qua iCal của Apple hoặc thông qua một từ khóa nào đó trong một trang web. Mac Restart X là giải pháp tuyệt vời khi khởi động lại một máy Mac không được giám sát.

Thông tin thêm:

 • Rất dễ sử dụng và mạnh mẽ
 • Không làm chậm máy tính Mac khi chạy trên chế độ Background
 • Sử dụng quản lý Mac OS X Date Time Calendar
 • Cảnh báo bạn trước khi khởi động.
 • 'Scheduled Restart', 'On Date Restart' , 'At Launch Restart' và 'Web Restart' là các lựa chọn khởi động lại máy

Phiên bản mới này có:

Các nâng cấp bên trong

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 803,5 KB
 • Lượt xem: 305
 • Lượt tải: 302
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.4/Server/10.5/Server/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: