Gallery Grabber QED for Mac

Tải về

2 (2) Zenopolis Dùng thử 316 Dung lượng: 1,3 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.5 PPC/Intel

Gallery Grabber QED là một công cụ dành cho donwload các file đồ họa từ thư viện ảnh trên web về ổ lưu trữ của bạn. Gallery Grabber có thể tự động xác định loại thư viện web đã được chọn, trích xuất chỉ những bức ảnh – loại bỏ lại banner, thumbnail và thiết kế trang.

Khi cần có nhiều quyền quản lý hơn, khả năng tự động của chương trình sẽ bị loại bỏ, tập trung vào một thư viện để download bằng cách sử dụng phương pháp:

 • Gallery Page – một trang web đơn với thư viện ảnh được gắn kèm trong đó
 • Thumbnail Picture Gallery – một trang web đơn với các bức ảnh thumbnail nhỏ và vừa có thể dẫn tới thư viện ảnh lớn hơn
 • Thumbnail Page Gallery – một trang web với các bức ảnh thumbnail nhỏ và vừa sẽ dẫn tới các trang web có thư viện ảnh trong đó

Phiên bản mới này có:

 • Tùy chọn chọn địa điểm download
 • Giao diện chính sẽ hiển thị thư viện đã được donwnload trước đó
 • Địa điểm download mặc định được thay đổi sang Pictures/Gallery Grabber (cũng có thể thay đổi được)
 • Thêm các trang web mở rộng vào menu trợ giúp
 • Các nút trong cửa sổ Preferences đã được thay đổi để hiển thị Human Interface Guidelines của Apple
 • Cập nhật hỗ trợ
2 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Lượt xem: 322
 • Lượt tải: 316
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 PPC/Intel
Liên kết tải về
Link Download chính thức: