mfTuneKit for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,6 MB
  • Lượt xem: 169
  • Lượt tải: 166
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X
Giới thiệu

MacfansTuneKit(mfTuneKit) là một ứng dụng duy trì/điều chỉnh hệ thống miễn phí dành cho Mac OS X, được viết bằng cách sử dụng Cocoa API của Mac OS X Snow Leopard.

Các tính năng đáng chú ý:

1: Dễ dàng kiểm tra các thiết bị Mac và máy tính Mac về hiện trạng bảo hành.

2: Dễ dàng chuyển Mac OS X 32/64 bit.

3: Dễ dàng chuyển chế độ Sleep/Hibernate Policy.

4: Tự động chuyển hành động cảm biến, chuyển chế độ “ngủ đông” với một cú kích chuột.

5: Các file được mở có thể giúp bạn định vị có bao nhiêu file được mở bởi một ứng dụng nào đó

6: Một cú kích chuột để tạo chuyển đổi RAM Disk, CPU đa lõi

7: Một cú kích chuột để chỉnh sửa và chạy Script duy trì hệ thống mặc định.

8: Một cú kích chuột để loại bỏ các mục tin trùng trong menu context Open With...

Liên kết tải về

Link Download chính thức: