iTunesFS for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 98 MB
  • Lượt xem: 230
  • Lượt tải: 230
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 or later
Giới thiệu

iTunesFS cho phép bạn có thể mount cơ sở dữ liệu của iTunes và tất cả các dữ liệu trên iPod thành một file hệ thống. Các album, tác fiar và danh sách chơi nhạc đều được hiển thị như sổ địa chỉ với các entry nhằm giúp bạn có thể sao lưu dễ dàng hơn.

Khi sử dụng iTunesFS, một file hệ thống FUSEObjC dành cho Mac, sẽ giúp tất cả danh sách chơi nhạc của iTunes có trong Finder. Và không chỉ có vậy, phiên bản 1.1 còn thêm hỗ trợ dành cho iPod theo cách tương tự.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo