🖼️ KryptoFiler 1.0 Ứng dụng mã hóa và giải mã dữ liệu

🖼️
  • Phát hành: 3nity Softwares
  • KryptoFiler là phần mềm mã hóa và giải mã các tệp tin, dữ liệu, thư mục thông qua các thuật toán mã hóa nổi tiếng như TripleDES, Blowfish, TwoFish, Cast128, DES, Ice, Ice2, RC2, RC4, RijnDael, Serpent, Tea, Thin Ice.
  • windows Version: 1.0.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 173